Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content gợi ý khách hàng đăng ký thông tin

  Loại sản phẩm: Content gợi ý khách hàng đăng ký thông tin Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm – thẩm mỹ Mục đích sử dụng: Lấy được thông tin khách hàng Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung Content gợi ý khách hàng đăng ký thông tin

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ

  Loại sản phẩm: Content giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Mô tả  nội dung thông tin dịch vụ thẩm mỹ Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung    

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content sản phẩm – MK010

Loại sản phẩm: Content sản phẩm Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Mô tả thông tin sản phẩm Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content so sánh – MK009

Loại sản phẩm: Content so sánh Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Mô tả tính năng đặc biệt của sản phẩm Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content bí quyết làm đẹp

  Loại sản phẩm: Content bí quyết làm đẹp Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Cung cấp các bế quyết làm đẹp và thông tin bổ ích về mỹ phẩm Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content sản phẩm thời trang

Loại sản phẩm: Content sản phẩm thời trang Ngành hàng: Thời trang Mục đích sử dụng: Truyền tải những thông điệp hay đến với khách hàng Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Sang trọng  

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content sản phẩm nước uống

Loại sản phẩm: Content sản phẩm nước uống Ngành hàng: Mục đích sử dụng: Nêu thông tin sản phẩm Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Thiên nhiên  

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content tương tác với khách hàng – MK004

    Loại sản phẩm: Content tương tác với khách hàng Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Mô tả nội dung chương trình khuyến mãi và công bố kết quả trúng giải Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung  

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content flash sale mỹ phẩm

Loại sản phẩm: Content bộ flash sale mỹ phẩm Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Nêu nội dung chương trình flash sale Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content khuyến mãi mỹ phẩm

Loại sản phẩm: Content  khuyến mãi mỹ phẩm Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Mô tả  chương trình khuyến mãi Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung    

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content infographic

  Loại sản phẩm: Content infographic Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Truyền tải câu chuyện ngắn kèm theo lồng ghép sản phẩm Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Cá tính        

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content tương tác với khách hàng – MK003

Loại sản phẩm: Content tương tác với khách hàng Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Nêu nội dung chương trình mini game có giải thưởng Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung  

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content so sánh – MK002

    Loại sản phẩm: Content so sánh Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Mô tả tính năng khác biệt giữa 2 sản phẩm, nêu ra được tính năng nổi bật của sản phẩm Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung    

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content khuyến mãi sản phẩm

Loại sản phẩm: Contenkhuyến mãi sản phẩm Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Mô phỏng nội dung chương trình khuyến mãi Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content chia sẻ bí quyết

   Loại sản phẩm: Content chia sẻ bí quyết Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Chia sẻ thông tin, bí quyết có ích cho khách hàng Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: trẻ trung, gia đình

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content kols – MK001

         Loại sản phẩm: Content kols Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Kols giới thiệu sản phẩm Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Trẻ trung  

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content sự kiện

Loại sản phẩm: Content sự kiện Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Mô tả thông tin sự kiện sắp diễn ra Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Thanh lịch

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Content tương tác với khách hàng

  Loại sản phẩm: Content tương tác với khách hàng Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm Mục đích sử dụng: Nêu nội dung chương trình mini game có giải thưởng Hình dáng: Kích thước: Màu sắc: Số trang: 1 Phong cách: Thanh lịch